Carovska: Të punësuarit në kopshtet e reja edhe të trajnuar edhe me rrogë të punës për fëmijë me zhvillim atipik