Lumezi dhe Ambasadorja e Francës në Kosovë, Marie – Christine Butel flasin për sundimin e ligjit