Grenell, politika apo zhveshja nga folklori i politikës