Statistika e ditës për numrin e të sëmurëve të rinj prej sot do të kumtohet deri në orën 15:00