Emerson mund të kthehet në Itali, tri klube vihen pas tij