Qeveria emëroi Agim Murtezanin drejtor për Punë Hidrometeorologjike

Shkup, 4 gusht – Qeveria në mbledhjen e sotme solli disa vendime kadrovike.

Kostadin Acevski është shkarkuar nga funksioni drejtor i Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike, me kërkesë të tij.

Për u.d. drejtor është emëruar Agim Murtezani.

Në mbledhje është marrë edhe vendim për anëtarë të bordit të drejtorëve të Kombinatit të Prilepit Qeveria t’i propozojë Nikolla Xhambazovskin (anëtar i pavarur joekzekutiv), Mile Velkovski (anëtar i pavarur joekzekutiv), Kire Stankovski (anëtar ekzekutiv), Tatjana Stefanovska (anëtare ekzekutive), Riste Tashev (anëtar ekzekutiv).