Të dielën nga karantina shtetërore dalin rreth 280 persona