Ministria e Drejtësisë nuk ka kompetencë ta konfirmojë autenticitetin e nënshkrimit të Janevës, thotë Deskoska