Qeveria, plan për kthimin e mjekëve që kanë ikur në Europë