Garë e çmendur, Goggia +1 qindtën e sekondës para pozitës së dytë