Zhvillimet e fundit në këndvështrimin e analistëve