Hyseni: Presidenti i Republikës është katandisur në një portal shantazhi