Nimic: Marrëveshja e Prespës është zgjidhje për kontestin, por edhe bazë për fillim të ri