Konkurs publik për financim të projekteve hulumtuese në shkollat fillore dhe të mesme