Mourinho: “Do të gënjeja nëse them se nuk kemi folur për ata!”