Të mërkurën shfaqet komedia “UN Inspektori”, në Teatrin e Gjilanit