Metodologjia e re e BE-së, qasja bazohet shumë më tepër tek kapacitetet e rajonit për ndërveprim