Qeveria autorizon ministrin e Shëndetësisë që të nxjerrë vendime për parandalimin e pandemisë