Balla: PS në proces hapje reale, zgjedhjet në parti në formën e debatit