Përgënjeshtrim i MPB-së për informacionin e publikuar në një pjesë të internet portaleve se në Veles janë dhënë para si blerje në lloj të ndihmës sociale të qytetarëve

Shkup, 14 korrik 2020

Lidhur me informacionin e publikuar në një pjesë të internet portaleve se në Veles janë dhënë para si ryshfet në lloj të ndihmës sociale për qytetarët.

Ju njoftojmë se në SPB Veles as nuk është paraqitur një ngjarje e këtillë as nuk është vepruar për një gjë të tillë. U bëjmë apel mediave të mos prezantojnë të pavërteta, veçanërisht në periudhën e heshtjes parazgjedhore. Për të gjitha informacionet e nevojshme qëndrojmë në dispozicion të mediave.

Ministria e Punëve të Brendshme

______________________________________________________________________________________

MEDIAL këto tekste i publikon në formën integrale dhe origjinale dhe nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e tyre dhe as për mangësitë eventuale drejtshkrimore apo gabimet e shtypit.