Përfaqësimi i grave në listat për deputetë: Prin LSDM-ja dhe BDI-ja, pastaj tjerat (FOTO)

/

Në listat e kandidatëve për deputetë dominojnë grupmoshat nga 30-49 vjeç, kurse përqindja e përfaqësimit të grave është më e ulët në krahasim me burrat.

Për më tepër e keni infografikën e përgatitur nga KDP: