Penov: Komunat kërkojnë para nga shteti, ndërsa nuk i shfrytëzojnë resurset e veta

Shkup, 31 janar – Ministri i Vetëqeverisjes Lokale, Risto Penov sot tha se lufta në Ukrainë shumë seriozisht i ka goditur komunat në vend dhe ua ka rritur shpenzimet.

Sipas tij, për nëntë muajt e parë të vitit të kaluar shpenzimet për energji të komunave janë rritur për një miliard denarë.

“Komunat atë shpenzim kanë bërë përpjekje që ta kompensojnë me uljen e investimeve kapitale, por atë miliard e kanë kompensuar me uljen e investimeve kapitale për 1,9 miliardë ose dyfish më shumë dhe gjatë kësaj i kanë rritur borxhet për edhe 800 milionë denarë. Kjo flet për raportin katastrofik të keq ose joracional drejt zhvillimit të komunave dhe drejt qytetarëve”, theksoi Penov në konferencën vjetore “Viti i mundësive të reja”.

Siç vlerësoi ministri, decentralizimi fiskal nuk është shfrytëzuar.

“Nuk është bërë asnjë hap përpara dhe këtu burimi më bujar i të ardhurave, tatimi i pronës, është shfrytëzuar më së paku. Konsiderohet se mbi 70 për qind e objekteve nuk janë të regjistruara për t’u taksuar. Pagesat për shërbimet komunale që komunat i perceptojnë si burimin më interesant të të ardhurave kanë qenë të njëjta për 20 vite, ndërsa shohim që rreth nesh po ndërtohen projekte jashtëzakonisht fitimprurëse. Çmimet e banesave po rriten, shërbimet komunale nuk arrijnë të financojnë detyrimin e komunës për objektin e dhënë dhe mbahen në nivele të ulëta. Të mos flas për shërbimet komunale ku ka populizëm të pastër. Në kushte të tilla shpëtimi kërkohet në ‘më jepni paratë e shtetit’, ‘na jepni mundësinë të marrim hua’, ndërsa resurset e veta që janë në dispozicion nuk shfrytëzohen”, theksoi Penov në panelin “Zhvillimi i balancuar rajonal dhe lokal dhe përfitimet nga sistemi i ri i subvencioneve në bujqësi”.