Dimitrov: Qëndrimi i Makronit është sinjal i mirë, të angazhohemi që Raporti i KE-së për vendin të jetë sa më pozitiv