Tiranasit më të rinjtë e vendit, të vjetrit në jug