Katër ministra të jashtëm të BE-së letër për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut