Dehari dhe Çeliku thellojnë bashkëpunimin e tyre institucionale për projektet vijuese ndërmjet Ministrisë dhe Ndërmarrjes