Për shkak të një aksidenti mbyllet për komunikacion autostrada Veles-Shkup