Editors' pick

Dhe as pajtim, kurrë!

Në rininë time të hershme me kishte rastisur që të isha në një odë burrash në të cilën bëhej fjalë për pajtimin e dy familjeve për një ngarërresë

More