Editors' pick

Programet ekonomike

Në një botë normale, programet ekonomike do të ishin faktori kryesor për përcaktimin e qytetarit në raport me përkrahjen apo jo të

Skllavëria e madhe dixhitale

Një shoqëri organizohet mbi tri lloje marrëdhëniesh: shkëmbimin tregëtar në një ekonomi tregu; kufizimin social, që bazohet mbi profesionin e ushtruar dhe