Intelegjenca artificiale është përdorur për të zbuluar një antibiotik të fuqishëm