Bankat do të raportojnë vetëm me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar