Esenca është nëse “Bo.mbat” do të shfrytëzohen si dëshmi ose jo, thotë Zaev