OEMVP: Formimi i qeverisë me prioritet ekonominë

13.08.2020, Shkup

Duke pasur parasysh që afati për krijimin e Qeverisë po afron, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore apelon deri tek partitë politike, sa më parë përgjegjësinë e tyre ta manifestojnë me krijimin e Qeverisë së re duke i dhënë prioritet aspektit ekonomik dhe luftës kundër pasojave të pandemisë globale nga COVID-19.

EkonoMEDIAL e Maqedonisë së Veriut po kalon nje krizë të thellë me të cilën nuk janë ballafaquar asnjëherë as kompanitë e as institucionet shtetërore. Burimi kryesor i kësaj krize është pandeMEDIAL COVID-19, prandaj është më se i rëndësishëm themelimi i Qeverisë së re dhe funksionimi i plotë i institucioneve shtetërore, me qëllim të sanimit të dëmeve të shkaktuara dhe projeksionimit të hapave të mëtejmë për atë se si do të zhvillohen proceset dhe programet për rimëkëmbje të ekonomisë, e cila paraqet një nga shtyllat kryesore të shtetit.

Pasojat e virusit kanë dhe vazhdojnë të shkaktojnë dëme të mëdha në aspektin ekonomik me falimentim te bizneseve, pushimi nga puna dhe jolikuiditeti. Prandaj për të qenë sa më të përgatitur për një valë eventuale të dytë të virusit është e domosdoshme që Maqedonia e Veriut të ndërmerr të gjitha masat e nevojshme paraprake dhe në rast të situatave të tilla, vendi ynë të mos ketë barrë edhe krijimin e Qeverisë.

E rëndësisë së lartë është që në strukturat e Qeverisë që do të formohet, të vendosen ekspertë apolitik nga fusha e ekonomisë të cilët konsultojnë në vazhdimësi sektorin e biznesit dhe ekspertët ekonomik mbi vendimmarrjet dhe proceset e menaxhimit të ekonomisë së vendit sepse në të kundërtën do kemi hapësirë për Qeveri joefikase dhe të politizuar.

Shërbimi për informim, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore

_____________________________________________________________________________________

MEDIAL këto tekste i publikon në formën integrale dhe origjinale dhe nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e tyre dhe as për mangësitë eventuale drejtshkrimore apo gabimet e shtypit.