Pecas: Hapja dhe mbyllja e kapitujve vetëm nëse përmbushen interesat greke, por shpresojmë se negociatat do të vijojnë pa pengesa