Lluka: Duhet t’i pensionojmë më herët gjyqtarët që të vijnë të rinjtë