MPPS: Pushimi i lindjes shtyhet deri në skadimin e masave të përkohshme nga përhapja dhe parandalimi nga koronavirusi