Kërkohet pacienti “0”, mister mbi përhapjen e virusit