Coronavirus parashikohet të ndikoj negativisht në industrinë e telefonave