Nëse një mizë ndalon mbi ushqimin tuaj, mos e hani- mban deri në 60 sëmundje!

Kur një mizë ndalon në ushqim, reagimet e njerëzve janë të ndryshme…

Disa e largojnë dhe vijojnë ta konsumojnë, ka të tjerë që e hedhin.

Por çfarë duhet të dini kur një mizë ndalon në ushqimin tuaj?!

-Ato mund të vjellin në ushqimin tuaj.

-Ato mund të hedhin vezë embrionale në vaktin tuaj.

-Këmbët dhe krahët e tyre mund ta kthejnë ushqimin tuaj në një fole bakterie.

-Mizat mund të mbajnë mbi 60 sëmundje.

Andaj konsumimi i atij ushqimi do të ishte gabim i madh.