Shtetet e paftuara në konferencën Ndërkombëtare për Libinë në Gjermani