LSDM: Shteti u ndihmon të gjithë të prekurve nga kriza, secili qytetar është i rëndësishëm