Stamenkovska Stojkovski: Qeveria duhet të marrë menjëherë masa për t’i mbrojtur punonjësit në sektorin publik