Në katër muajt e parë, eksporti me rënie prej 5,3 për qind, importi është rritur për 3,8 për qind

Shkup, 7 qershor – Vlera e përgjithshme e eksportit të mallrave nga vendi në periudhën janar-prill të këtij viti është 2 639.1 milionë euro dhe shënon rënie prej 5,3 për qind në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Vlera e mallrave të importuara, në të njëjtën periudhë, është 3 754.9 milionë euro, që është 3,8 për qind më shumë krahasuar me katër muajt e parë të vitit të kaluar.

Siç publikoi sot Enti shtetëror i statistikave, deficiti tregtar, në periudhën janar – prill është 1 115.8 milionë euro.

Këmbimi tregtar sipas prodhimeve tregon se në eksport, pjesëmarrje më të madhe kanë: Katalizatorët e transportuesve të çmuar të metaleve ose komponimet e tyre, grupet e përcjellësit të ndezjes dhe të ngjashme, për automjete, avionët ose anijet, pjesët e sediljeve nga nëngrupi 821.1 dhe katalizatorë të tjerë të mbajtësve.

Në importin më së shumti janë të përfaqësuara vajrat e naftës dhe vajrat e marra nga minerale bituminoze (përveç bazës), metale të tjera nga grupi i platinit dhe legurat e tyre, të papërpunuara ose në formë pluhuri, platini dhe legura të platinit, të papërpunuara apo pluhur dhe energji elektrike.

Në periudhën janar – prill të vitit 2024, sipas vëllimit të përgjithshëm të këmbimit tregtar, Republika e Maqedonisë së Veriut ka tregtuar më shumë me Gjermaninë, Britaninë e Madhe, Greqinë, Serbinë dhe Kinën.