“Rrezik, që vrasjet sekrete të kthehen në normalitet”