MSH: I domosdoshëm vaksinimi i prindërve dhe mësimdhënësve që të vijojë procesi shkollor

Shkup, 30 gusht – Para fillimit të vitit të ri shkollor, vendet në rajon, si Serbia, Kroacia dhe Bullgaria, përfshirë vendin tonë, shpallën vendimet për mësimin e nxënësve me prezencë fizike sipas protokolleve qartë të përcaktuara shëndetësore, për dallim nga viti i kaluar, kur në shumicën e shteteve kishte mbyllje të plotë të shkollave.

“Autoritetet janë dakorduar që shëndeti i nxënësve është një përparësi, por që situata epidemiologjike të jetë e qëndrueshme dhe mësimi të mbahet pa probleme deri në fund të vitit shkollor, është e domosdoshme të vaksinohen shumica e popullsisë, veçanërisht prindërit dhe edukatorët”, thonë nga Ministria e Shëndetësisë.

Siç theksohet në komunikatë, sipas vendimit të Shtabit të krizave për luftën kundër koronavirusit në Serbi, procesi mësimor në vend do të fillojë i rregullt më 1 shtator, mësimet do të zgjasin 45 minuta, me kapacitet të plotë të klasave. Mësimi do të zhvillohet sipas të ashtuquajturës model i mjedisit të sigurt, i cili parashikon që studentët të mbajnë maska ​​vetëm kur përgjigjen, ndërsa mësuesit e vaksinuar nuk do të jenë të detyruar të mbajnë maskë mbrojtëse për sa kohë që ata mbajnë distancë adekuate nga nxënësit. Në varësi të situatës epidemiologjike, parashikohet sistem për kryerjen e mësimdhënies përmes dy modeleve të tjera, me të cilat edukimi fizik do të kombinohet me mësimin në distancë ose do të zhvillohet plotësisht onlajn në rast të një shkalle të lartë rreziku.

Protokoll fleksibël që lejon secilën shkollë të rregullojë mënyrën e mësimdhënies sipas pamjes epidemiologjike lokale dhe sëmundjes në rajonin në të cilin ndodhet, është miratuar në Bullgari. Protokolli i përgatitur nga Ministria bullgare e Arsimit, theksohet, përcakton se maskat në klasë të jenë të detyrueshme për të gjithë nxënësit në arsimin fillor, nëse ata janë në një mjedis të rrezikshëm epidemiologjik, gjegjësisht zonë të verdhë, të kuqe ose të kuqe të errët. Kufiri për kalimin në mësimin onlajn do të jetë nëse 10 për qind e nxënësve janë të infektuar. Meqenëse pothuajse të gjitha zonat në Bullgari janë aktualisht në zonën e verdhë ose të kuqe, nxënësit do të fillojnë vitin shkollor duke mbajtur maskë të detyrueshme gjatë orës së mësimit.

Në Kroaci, plani për mbajtjen e mësimit do të zbatohet plotësisht në klasa. Krahasuar me atë të mëparshëm, këtë vit shkollor autoritetet paralajmërojnë masa më të qeta. Instituti kroat i shëndetit publik rekomandoi vaksinimin e fëmijëve mbi 12 vjeç me sëmundje kronike, për ata që kanë një anëtar të tillë në familje, për nxënësit e shkollave të mesme të larta dhe ata që mësojnë në aktivitete shëndetësore, hotelierike, turizmi dhe shërbimi, sepse pikërisht ata gjatë mësimit praktik vijnë në kontakt me më shumë njerëz.

Edhe në vendin tonë, siç theksohet nga Ministria e Shëndetësisë, ky vit shkollor fillon i rregullt, me prezencë fizike në shkollat ​​fillore dhe të mesme dhe do të zhvillohet sipas protokolleve shëndetësore të përcaktuara qartë. Kjo strategji, thuhet, u tregua e mirë vitin e kaluar shkollor, kur 40 për qind e nxënësve ndoqën edukimin fizik. Përjashtim nga ky vendim do të jenë fëmijët me sëmundje ose aftësi të kufizuara të rralla, fëmijë që vijnë nga familje me anëtarë të familjes me sëmundje kronike, me kërkesë të prindërve, ose arsye të tjera jo-mjekësore, me lejen e shkollës.

Ministria e Shëndetësisë apelon për vaksinim masiv, veçanërisht për prindërit, fëmijët e të cilëve do të shkojnë në shkolla dhe kopshte, në mënyrë që të mbrojnë familjet.

“Në rast të përkeqësimit të situatës epidemiologjike, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, me vlerësim të Komisionit për Sëmundje Infektive, ka dy skenarë rezervë për realizimin e mësimit që do të mbrojnë dhe ruajnë shëndetin e nxënësve dhe mësuesve si prioritet, si dhe duke ruajtur vazhdimësinë e procesit arsimor”, qëndron në kumtesën e Ministrisë së Shëndetësisë.