MPB: Janë lëshuar vendime për izolim të 101 personave, 40 kanë nënshkruar deklaratë për vetizolim