Fetahu sikur në qiellin e shtatë: Çfarë beteje, çfarë ekipi, çfarë emocioni…