Metodologjia e re nënkupton proces të inkuadrimit me qëllim përfundimtar – anëtarësimin