Osmani: Shtabet e krizave për ballafaqim me Kovid-19 të formohen në nivel të komuniteteve lokale