Qeveria e aprovoi listën me 19-të propozime për emërimin e ambasadorëve